Zuzana Kmeťová

Od malička jsem neustále v pohybu – plavání, balet, taneční kurzy, později aerobik a další méně či více pravidelné sportovní aktivity. Pak ale objevuji zcela „novou“ disciplínu. Plna vděčnosti konstatuji, že už sedmým rokem si mne nejvíce získává jóga a plnými doušky si ji užívám každý den.

První pro mne nutnou zastávkou byla power jóga, kterou poté vystřídala pomalejší vinyása. Klasická tělocviční hatha jóga, u které jsem se na delší dobu zabydlela, mne natolik oslovila, že jsem se rozhodla pro prohloubení zkušeností z oblastí jógy. Díky absolvování učitelského kurzu ve Škole jógy Karakal ve Frýdku-Místku jsem okusila královskou Rádža jógu, která je od té chvíle mojí největší láskou. Období podzimu 2014 až jara 2015 jsem prošla zásadní osobnostní transformací. Jako bych se po letech probudila ze šedého snu a stromy byly najednou zelenější a vše jasnější než kdy předtím. Byl to začátek, začátek oné neprobádané cesty k sobě samotné, ale i k okolnímu světu, všem bytostem bez rozdílu. Trpělivost s vytrvalostí, pokorou a láskou jsou mými každodenními rádci.

Praxi učitele jógy jsem započala na jaře následujícího roku. Od té doby jsem prošla jak skupinovým lektorováním, tak i lekcemi individuálně přizpůsobenými. Pochopila jsem, že ač je jóga ve své podstatě velmi prospěšná pro celou osobnost člověka, méně vhodným uchopením může napáchat i škody. Individuální přístup se jeví jako vhodná cesta, která by měla předcházet náročnější jógové praxi. Proto i na svých hodinách respektuji možnosti každého jednotlivce a doporučuji místo vydřené bezchybně provedené jógové polohy, trpělivý a pozvolný nástup a postupně prodlužující se výdrž v oné pozici.

Osobní praxe, ale i lektorské zkušenosti mne v květnu roku 2017 zavedly ke studiu a praxi jógové terapie, která vychází z individuálních potřeb každého jedince, které se doteď věnuji.

Jak budou lekce jógy vypadat?

Díky učitelskému kurzu jsem zakotvila u pro mne dosud nejpropracovanějšího systému Rádža jógy, osmistupňové královské jógy, k níž se ve svých hodinách vracím. Vypomáhám si také prvky jógové terapie.

Při výuce kladu důraz na propojení psychické a duševní úrovně s tou fyzickou. Zaměřuji se na techniku správného dýchání pomocí cvičení pránajámy a tím nastolení rovnováhy. Dech je naším vodítkem a fyzické tělo prostředkem k dosažení stability a harmonie v celé naší osobnosti jak po stránce fyzické, duševní, a emoční rovině.

Preferuji zásadu méně je více. Pozornost přesouvám spíše do příjemných poloh ve výdržích, s přihlédnutím k individuálním potřebám. Soustředím se rovněž na koncentračně-meditační techniky, které jsou neméně důležité pro správnou regeneraci a funkci našeho nervového systému.

Na zkrácených poledních lekcích můžete očekávat příjemné a nenásilné zklidnění, přeladění naší bytosti, které nám umožní jemnou a pozvolnou práci na odstranění ztuhlostí, zvýšení rozsahu pohybu, protažení a posílení našeho těla na vlně dechu s prvky jógové terapie. Často se bude jednat o jednoduché polohy, či přípravu na náročnější ásány, které však představují zásadní impuls pro naše tělo a mysl.

Na prodloužených lekcích Vás navíc ráda provedu delšími relaxacemi včetně zapojení samoléčícího systému, případně jógovým spánkem (jóga nidra). Zaměříme se rovněž na další koncentračně-meditační techniky včetně recitace manter jako prostředku odtažení našich smyslů od okolního světa na cestě k sobě.  

Lekce jsou vhodné zejména pro úplné začátečníky a mírně pokročilé. Pro všechny, kteří si chtějí zlepšit své zdraví, jak fyzické, psychické i duševní.

Vítáni jsou však všichni, kteří mají o jógu a jógovou filozofii zájem ☺

Těším se na Vás,

s láskou a pokorou

Zuzana.