Tradiční buddhistické meditace s Jiřím H.

Zvu vás ke společné tradiční buddhistické meditaci.

  • Chtěli byste začít s meditací, ale nejste si jistí jak na to?
  • Chtěli byste sdílet své meditační prožitky s dalšími lidmi?
  • Chtěli byste poznat nové lidi se společnými zájmy?

Rádi bychom v Ostravě vytvořili komunitu lidí, kteří se budou společně scházet, meditovat a sdílet.

 


Na setkáních se budeme věnovat tradiční buddhistické meditaci všímavosti a vhledu Satipatthána vipassána a Mettá – meditaci dobrotivosti.

Vipassana znamená vidět věci takové, jaké ve skutečnosti jsou. Je jednou z nejstarších meditačních technik Indie. Před více než 2500 lety ji znovu objevil Gotama Buddha a začal ji vyučovat jako univerzální prostředek k léčbě univerzálního trápení, jako umění žít. Tato nesektářská technika usiluje o naprosté odstranění mentálních nečistot a o následné nejvyšší štěstí plného osvobození. Jejím účelem je úplné vyléčení; ne pouhé léčení nemocí, ale zásadní vyléčení lidského utrpení.

Meditace vipassana: Vipassana je cesta transformace sebe samého prostřednictvím sebepozorování. Zaměřuje se na hlubinné propojení mezi myslí a tělem, které můžeme přímo zažívat pomocí ukázněné pozornosti zkoncentrované na fyzické pocity. Ty utvářejí život těla a jsou zároveň v neustálém propojení s myslí a podmiňují její život. Tato cesta ke společným kořenům mysli a těla, založená na pozorování a sebe-prozkoumávání, rozpouští mentální nečistoty a vede k vyrovnané mysli plné lásky a soucitu. Vyjasní se zákonitosti, kterými se řídí naše myšlenky, pocity, úsudky a vjemy. Přímým prožitkem porozumíme tomu, jak rosteme nebo naopak upadáme, jak utrpení vytváříme nebo se od něj osvobozujeme. V našem životě začne nabývat na významu uvědomělá pozornost, pravdivost k sobě samému, sebeovládání a klid.

Kdy:

  • vždy ve středu od 19.00 do 20.30 hodin

Cena:

  • 100 Kč/1 setkání

Průvodcem vám bude: