Kontakty na studio a lektory

Shanti Yoga Studio

je provozováno pod zapsaným spolkem Shanti Academy, Jabloňová 2001, Rychvald, IČ: 03221849, číslo účtu: 1292729016/3030

Adresa

Šubertova 1226/4 (bývalý Panský dvůr, dnes japonská restaurace: ulice vedle Stodolní (příčná k ní), vchod je z parkoviště naproti ČSOB Hollarova)
702 00 Ostrava

E-mail:

  • shantiyogaostrava@gmail.com

Kontakty na lektory:

Bártová Daniela: daniela.bartova@post.cz, telefon: 605 946 644

Ciklová Kateřina: ciklova.katerina@gmail.com, telefon: 607 663 746

Gabzdylová Bára:  movingon108@gmail.com, telefon: 777 627 140

Chlebounová Lenka: lenka.chlebounova@gmail.com, telefon: 603 244 265

Holcmanová Zuzana: zuzana.holcmanova@seznam.cz, telefon 775 190 773

Kmeťová Zuzana: yogazuzana@seznam.cz, telefon: 722 962 262

Krhutová Romana:  romana.zemankova@centrum.cz, telefon: 776 00 94 95

Lacinová Linda: joga.lindalacinova@gmail.com, telefon: 777 809 780

Pavelková Petra: melissa7lu@gmail.com

Pilařová Daniela: biodaniela@seznam.cz, telefon: 777 152 048 (pouze sms)

Přistoupilová Václava – Wendy: pwendy@seznam.cz, telefon: 724 687 383

Sýkorová Hana (JoHanka): JoHanka.yoga@centrum.cz

Štefáníková Irena – Aneri:  s.aneri@seznam.cz, telefon: 737 841 864

Tuchtasunová (Klimešová) Simona: simijoga@gmail.com, telefon: 776 693 655